Divendres, 16 de novembre de 2018

Partit Republicà Català
Adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Adherit al Pacte Nacional pel Referèndum

NO VULL PAGAR I LA INCONGRUèNCIA D'UN GOVERN
1 de maig de 2012

El Partit Republicà Català davant l'anunci fet des de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya sobre la possible sanció de 100 euros als conductors participants de la campanya Novullpagar que manifestin la seva decisió de no pagar el peatge corresponent vol comunicar la seva estranyesa i decepció davant la conducta del responsable del govern de la Generalitat oimés després que el seu portaveu hagués manifestat sentir-se "molt proper a l'estat d'ànim" dels que no paguen els peatges.

El Partit Republicà Català es suma a la campanya Novullpagar davant l'escàndol creixent que representa l'espoli continuat al poble català des dels diferents governs de Madrid (espoli que dura ja tres-cents anys) i que té la seva més cínica expressió en les paraules del ministre del govern del Partit Popular manifestant la seva voluntat de no pagar el que es deu fins i tot el que està reconegut per les pròpies lleis aprovades a les Corts espanyoles.

El secretari general del Partit Republicà Català, Josep Boladeras, ha manifestat la seva estupefacció davant l'actuació del govern de la Generalitat "el qual intenta intimidar els catalans que volen manifestar la seva denúncia per la gravíssima situació causada dia a dia per l'espoli fiscal, govern que en canvi es manté captiu i covard davant l'actuació del govern espanyol".

Escriure'ns un missatge © Partit Republicà Català (2018)