Divendres, 16 de novembre de 2018

Partit Republicà Català
Adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Adherit al Pacte Nacional pel Referèndum

RELACIó DE MOCIONS DE CAIRE NACIONAL APROVADES AMB AL VOT FAVORABLE DEL NOSTRE REGIDOR A L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR (BAGES) DURANT L'ANY 2013
13 de març de 2014
Ple municipal del 4 de juny del 2013

Febrer- Moció de suport a la Declaració de Sobrirania i del dret a decidir.
Abril- Moció sobre la sobirania Fiscal.
Novbre- Moció Adhesió al Pacte Nacional Dret a Decidir
Moció en defensa dels corresponsals de Catalunya Radio i del servei públic de mitjans catalans a les comarques de la Catalunya Central.
També s'han aprovat amb el nostre vot favorable les seguents:
Febrer-Moció declarant el nostre municipi lliure de desnonaments i en defensa al dret a l'habitatge.
Abril- " " " " "" de extaccions minerals mitjançant FRAKING.

Aquest any 2014 al Ple del mes de Gener s'aprovaba per unanimitat de tots els regidors una Declaració Institucional de suport a la convocatoria de la consulta del 9 de Novembre d'enguany.

Al ple de Febrer també per unanimitat de tots els regidors s'aprovaba una moció per sancionar entitats financeres i grans empreses que mantenen pisos de la seva propietat desocupats permanenment al nostre municipi.
Per acabar al Ple del mes de Març s'aprovaba el afegirnos al conflicte(que han iniciat centenars de Ajuntaments de tot el pais i de la resta de l'estat) en defensa de l'autonomia local i contra la llei 27/2013 de 27 de Desembre(Parlament Espanyol) de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Només comentar sobre aquesta llei, que lesiona molt greument l'autonomia de gestió i el poder de la majoria dels ajuntaments. Per posar un exemple els municipis de menys de 5.000 habitants tindran com a únic servei obligatori el encarregar-se del funcionament del cementiri municipal.

Escriure'ns un missatge © Partit Republicà Català (2018)