Divendres, 16 de novembre de 2018

Partit Republicà Català
Adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Adherit al Pacte Nacional pel Referèndum

L'ABOLICIó DE LES CURSES DE BRAUS A CATALUNYA
25 d'agost de 2012

L'abolició de les curses de braus va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol del 2010 a partir de la Iniciativa Legislativa Popular promoguda per la Plataforma Prou! amb la intenció d'aconseguir la prohibició de les curses de toros a Catalunya. El resultat de la votació va ser de 68 vots favorables, 55 en contra i 9 abstencions, amb 3 absències. L'aprovació d'aquesta ILP va suposar la modificació de la llei de protecció d'animals vigent, derogant-se l'excepció que feia respecte les corrides de toros. Llei 28/2010.

Doncs bé, TVE ha decidit retornar a les transmissions d'aquest pervers espectacle amb la qual cosa Catalunya, malgrat la prohibició del Parlament, tindrà a les seves llars les macabres imatges de tortura animal. La primera d'aquestes transmissions serà el proper 5 de setembre amb motiu de la corrida de la Fira de Valladolid. I això tot i un informe jurídic contrari.

A tot això, de moment, el president del CAC, Roger Loppacher, ha fet pública la intenció d'aquest organisme regulador de realitzar un informe per estudiar si l'emissió d'aquests espectacles infringeix o contradiu la directiva de serveis de comunicació audiovisual i la llei general de comunicació. També demanarà a Espanya que no s'emeti en horari de protecció infantil i fins i tot en l'horari especialment reforçat, de 17.00 a 20.00 hores.

Sincerament veig inversemblant la mesquinesa de les nostres autoritats en demanar allò que per llei s'ha d'exigir; Catalunya, per veu sobirana del seu Parlament, va decidir que les curses de braus eren un espectacle que atentava contra la llei de protecció dels animals i contra l'educació i desenvolupament psíquic dels infants.

Sóc de la opinió que si, malgrat la llei catalana, s'emeten corrides de toros, fem una denúncia al Govern de la Generalitat per permetre-ho. Acceptar-ho significaria un menyspreu intolerable a la sobirania de Catalunya representada pels seus diputats electes.

Membre del Partit Republicà Català
Pere Vinyeta i Obiols
Escriure'ns un missatge © Partit Republicà Català (2018)