Dilluns, 2 d'octubre de 2023

Partit Republicà Català
Adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Adherit al Pacte Nacional pel Referèndum

LA HISTòRIA
Francesc Layret i Foix (10-07-1880 / 30-11-1920)

El Partit Republicà Català va ser creat a Barcelona els dies 21 i 22 d'abril de 1917 i va ser conseqüència de la fusió del Bloc Republicà Autonomista, amb Francesc Layret, Marcel·lí Domingo, Gabriel Alomar, Samblancat, Ramon Noguer i Comet, i la Joventut Republicana de Lleida, amb Alfred Perenya i Humbert Torres. També hi van participar antics membres de la Unió Federal Nacionalista Republicana (Josep Mestres, Pere Lloret i Isidre Rius) i polítics reformistes com Lluís Companys o Bernaldo de Quirós, a més del nucli federal empordanès encapçalat per August Pi i Sunyer.

El directori el van formar llavors Layret, Domingo (president), Perenya, Estivill, Pi i Sunyer i Noguer i Comet (secretari general). Inicialment, els seus punts programàtics fonamentals es basaven en l'acceptació del programa federal de Pi i Margall del 1894, l'impuls d'importants transformacions econòmiques i socials i el laïcisme. A través del seu portaveu, el diari La Lucha, es va distingir per les enèrgiques campanyes d'agitació contra el règim de la monarquia alfonsina, amb articles de caire antimonàrquic i antimilitarista escrits per Layret, Domingo i Companys. Va haver d'anar en diverses coalicions a les eleccions municipals del 1917 i a les generals del 1918, en les quals va obtenir quatre actes de diputat; un resultat que va millorar en les del 1919.

L'assassinat de Layret, el novembre del 1920, va privar el partit del seu màxim capital polític. Lluís Companys, però, va ser elegit diputat per Sabadell el 1920 i el 1923. Aquest, juntament amb altres dirigents del partit com Joan Casanovas i Ernest Ventós, van intervenir en algun complot contra la dictadura de Primo de Rivera.

Després d'haver estat víctima de diferents crisis internes i de travessar per períodes de repressió, aquest partit, el 1930, es va aproximar al grup L'Opinió. Va participar especialment en la signatura del Manifest d'Intel·ligència Republicana i després va ser un dels principals promotors de la Conferència d'Esquerres, del març de 1931, que va constituir l'Esquerra Republicana de Catalunya.

Escriure'ns un missatge © Partit Republicà Català (2023)